Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

ASHABDAN HZ.ALİ'NİN HİLAFETİNİ SAVUNANLAR

İbn Hacer Askalani ve Belazuri kendi tarih kitaplarında Muhammed Havend şsh,'Ravzatu's Sefa'da,İbn,Abdubirr,'İstiab,da şöyle diyor:
 
"Sa'd b.Ubade,Hazrec Kabilesi Kureyşten bir taife ve sahabenin büyüklerinden 18 kişi Ebu bekire biat etmedi.Ve Rafizi oldular.Onlar Ali b.Ebi Talib'in Taraftarlarındandı.
 
Bu 18 kişi şunlardır:
1-Selman'ı Farisi
2-Ebu-Zer Gifari
3-Mikdad bin Esved
4-Ammar b.Yasir
5-Halid b.Said.b.As
6-Büreyde Eslemi
7-Ubeyd b.Ka'b
8-Huzeyme b.Sabit
9-Ebu Heysem b.Teyhan
10-Sehl b.Huneyf
11-Osman b.Huneyf
12-Ebu Eyyub El-Ensari
13-Cabir b.Abdullah El-Ensari
14-Huzeyfe b.Yeman
15-Sa'd b.Ubade
16-Kays b.Sa'd
17-Abdullah b.Abbas
18-Zeyd b.Erkam
 
Yakubi,Tarih i yakubi eserinde şöyle yazıyor:
 
"Muhacir ve ensardan bir gurup Ebu bekire biat etmeyerek,Hz.Ali ye meylettiler.Onlar Abbas b.Abdülmuttalib,Fazl b.abbas Zübeyir b.avvam,Halid b.Said,Mikdad b.Ömer,Selman ı Farisi,Ebu Zer Gifari,Ammar b.Yasir,Bera b.Azib ve Ka'b dan ibarettirler.
 
Sahabe içinde Hz.Ali nin Yanında yer alan seçkin zümre Hz.Peygamberin Mescidinde toplandıklarında Huzeyme b.Sabit söz aldı ve şöyle dedi:
 
"Ey insanlar! Bilmezmisiniz?Resulullah(sav.)bir konuyla ilgili olarak benim tek başıma yaptığım şahitliği kabul ederdi.Ve ikinci bir kişinin daha bu konu hakkında şahitlik etmesini istemezdi(gerek görmezdi)"
"Evet dediler"
Bunun üzerine şöyle dedi:
 
"O zaman şahitlik ederimki,ben Resulullah ın şöyle dediğini duydum;'Benim Ehli beytim hak ile batılı birbirinden ayırır.Onlar uyulan imamlardır.'Ben bildiğimi size söyledim,Elçiye düşen apaçık bir uyarıdan başka bir şey değildir."
 
Devam edecek