Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Müminlerin en büyük bayramı

Müminlerin En Büyük Bayramı Hadis ve Tarih ehlinin hemen hepsinin ittifakıyla, Allah resulu(s.a.v.) Gadr_i hum günüokuduğu hutbede şu cümleleri buyurmuştur:" "Ben kimin Mevlası isem, Ali de onun Mevlası dır." Bunun üzerine Hz.Ömer Hz.Ali ye şöyle dedi: "Ne mutlu sana ey ebe'l hasan.Benim ve her erkek kadın mü'minin mevlası oldun."616 Resulullah (s.a.v.) : "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır;Allah ım O nu seveni sev;O na düşman olana düşman ol."617 Resulullah (s.a.v.) : "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun Mevlasıdır; Allah ım O nu seveni sev; O na düşman olana düşman ol;O na yardım edene yardım et ve O nu yalnız bırakanı yalnız bırak ve O na zulmeden kimseye lanet et!."618 Senetli bir şekilde İmam Cafer_i sadık'ın(as) babasından,onunda babalarından Resulullah ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Ümmetimin en Faziletli bayramı,Gadr_i hum günüdür.Gadir öyle bir gündürki onda zikri Yüce Allah Bana,kardeşim Ali b.Ebi Talib'i, ümmetim için benden sonra kendisiyle doğru yolu bir nişane alem olarak belirleemi emretmiştir,bu öyle bir gündür ki onda Allah,dini kemale erdirdi ve ümmetim için o günde nimeti tamamladı ve artık İslam ın onların dini olmasına rıza gösterdi." Sonra şöyle devam etti: "Ey insanlar topluluğu,şüphesiz Ali bendendir.Bende Ali den;O' Bennim tiynetimden yaradılmıştır;O' Benden sonra halkın imamıdır;Benim sünnetimden ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklayacaktır,O' mü'minlerin emiri,yüzü akların önderi,mü'minlerin reisi,vasilerin en iyisi,dünya kadınlarının efendisinin kocası ve hidayet imamlarının babasıdır.Kim Ali ye muhabbet beslerse,Bende ona muhabbet beslerim ve kim,Ali ye buğzederse Bende ona buğzederim;kim,Ali yly kendi arasında bağ kurarsa,Ben de onunla bağ kurarım ve kim,Ali ile ilişkisini keserse,Bende onunla ilişkimi keserim.Kim,Ali ye cefa ederse,Ben de ona cefa ederim;kim,Ali yi severse bende onu severim ve kim,Ali ye düşman olursa,Bende ona düşman olurum..."619 Senetli bir başka hadiste,Kasım b.Yahya,Dedesi Hasan b.Raşid'den şöyle nakletmiştir: İmam Cafer_i Sadık a(a.s) dedimki:"Canım sana feda olsun,acaba Müslümanlar için iki(Kurban ve Ramazan) bayramından başka bir bayram varmıdır?"Buyurdu ki:"Evet ey Hasan,o ikisinden daha büyük ve daha faziletli bir bayram vardır!""O,hangi gündür?" diye sorduğumda, şöyle buyurdu: "Emirül mü'minin Ali'nin(a.s) insanlara önder olarak seçildiği gün."Tekrar,"Canım sana feda olsun,tarih olarak hangi gündür o?" diye sordum;şöyle devam etti:"Günler dönüp durmaktadır.O gün,Zilhicce ayının on sekizinci günü dür!."Dedim ki :"Fedan olayım,o gün ne yapmamız uygun olur?"Buyurduki:"O günü oruç tutarsın;Hz.muhammed ve Ehli beytine çok salavt getirip,onlara zulmedenlerden ve haklarını inkar edenlerden teberri edersin.Geçmiş peygamberler,vasilerine vasinin seçildiği günü bayram tutmalarını emrederlerdi."Bilahere,"O günde oruç tutan kimsenin ne kadar sevabı vardır?"dediğimde,"Altmış ayın orucunun sevabı" buyurdu.620 Mufazzal,İmam Cafer_i Sadık tan (a.s) şöyle nakletmiştir: "adr_i hum günü oruç tutmak,Allah indinde altmış yılın kefareti dir!"621