Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Hz.Ali ve Asr Süresi

 

 

Asr Suresi ve Hz.Ali

Ey insanlar,
O (Ali),Allah ın dininin yardımcısı,Allah Resulunun savunucusudur.O,takvalı,temiz,hidayet eden ve hidayet olmuş kimsedir.Peygamberiniz en iyi peygamber,vasiniz en iyi vasi,O nun çocuklarıda en iyi vasilerdir.
 
Ey insanlar,
Her peygamberin soyu kendi sülbündendir.Ama benim neslim,mü minlerin emiri  ali nin sülbündendir.
 
Ey İnsanlar,
Şeytan Ademi hasedle cennetten dışarı çıkardı.
Sakın Ali ye hased etmeyiniz.
Aksi takdirde,amelleriniz boşa gider,ayaklarınız sürçer,Adem bir sürçme sebebiyle yeryüzüne gönderildi.
Oysa Adem aziz ve celil olan Allah ın seçtiği kimseydi.
O halde,sizler,aranızda Allah ın düşmanları olduğu halde nasıl bir halet içinde olacaksınız?
Bilinizki sadece şekavet sahibi kimse,Aliye düşmanlık eder ve sadece takva sahibi kimse Aliy'yle dost olur.
Ali'ye sadece halis mü'min olan kimse iman eder.
Allah a yemin olsunki Asr süresi Ali hakkında nazil olmuştur:
'Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.Asra and olsunki,insan hiç şüphesiz hüsran içerisindedir.Asr a and olsunki iman eden,hak ve sabırdan hoşnut olan Ali dışında tüm insanlar hüsran içindedir.'
 
Ey insanlar,
 
Ben Allah ı şahit tuttum,risaletimi sizlere tebliğ ettim,peygamberin açıkça tebliğ etmekten başka bir sorumluluğu yoktur.
Ey insanlar,Allahtan hakkıyla korkun ve dünyadan sadece Müslüman olarak ayrılın.
'Ey kitap verilenler,bir takım yüzleri  silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden,yahut cumartesi ashabını(yahudileri) lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce,elinizdeki kitabı tasdik ederek indirdiğimiz kuran a iman edin.633
Ey insanlar,Allah ayemin olsunki bu ayette kendilerini isim ve soylarıyla bildiğim ashabımdan bir gurup kasdedilmiştir.Ama onları ifşa etmemekle görevlendirildim.O halde,her kim amel ederse,kalbinde Ali ye karşı taşıdığı sevgi veya kinle mutabık olan şeyi bulacaktır.
 
Ey insanlar,Aziz ve celiyl olan Allah tarafından Bana bir nur verilmiş,Benden sonra Ali b.Ebi Talib'e ve O'ndan sonrada Mehdi-i Kaime kadar,Onun nesline verilmiştir.Mehdi de Allah ın hakkını ve bize ait olan her hakkı geri alır.Zira aziz ve celiyl olan Allah bize kusurda bulunanlar a,düşmanlık gösterenlere,muhaliflere,hainlere,günahkarlara,zalimlere ve tüm alemlerden gasp edenlere karşı hüccet karar kılmıştır.
Devam edecek