Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Ne Demişti Yüce Nebi

Ne demişti Yüce  Nebi:

 
Hüseyin doğruluğa ulaştıran bir ışıktır...
Hüseyin kurtuluş gemisidir...
Hüseyin bendendir...
Ben Hüseyin'denim...
Eti etimdir... Kanı kanım...
Kim Hüseyin'i severse...
Allah onu seveni sever...
 
Yüce Nebi demişti ki: "Benden sonra size iki emanet bırakıyorum. Onlarla yolunuzu doğrultursunuz. Biri Kur'an-ı Kerim öteki ehli beyt'im..."
 
Yine demişti ki: "Benim ehli beyt'im, Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin'dir..." Abasını üstlerine atmış ve kendi de içine girmişti... Ehl-i âba'da denilmiştir.
Hazreti Peygamber, önce velayet yollarında ötelerin görüntüsüne ulaştı ve veli oldu... Maverayı müşahede etti...
 
Sonra ötelerden nur geldi ve o nur'u gördü ve nur ona sözler söyledi... Nebilik böyle başladı... Mavera rüyet edildi.
 
Sonra "de" buyruğu geldi ve Tanrı'nın elçisi oldu... Resullah denildi... Kendisine söylenenleri halka iletti...
 
Çıkarlarının elden gideceğinden korkanlar direndiler... Gerçeğin sesini kısmak ve onu susturmak istediler. Her yolu denediler...
 
Gerçek susmadı ve direniş buyruğu aldı... Geçici olarak yurdundan başka bir yurduna göçtü. Sonra geri geldi ve yurdu gerçeğe açıldı. Fetih oldu.
Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanlardan kimilerinin yüreğinde iman yoktu... Onlar mümin olmadılar... Müslüman görünen münafıklardı onlar...
 
Hüseyin... Hüseyin...
 
HİÇ mümin olsalar Hüseyin'e kıyarlar mıydı?
 
En yüce insanın etini doğrarlar mı, kanını Kerbela çölüne akıtırlar mıydı?
 
Ne demişti Yüce Nebi:
"Hüseyin'in eti etimdir, kanı kanım..."
Hüseyin, Peygamberimiz'in torunuydu... Anası Fatıma... Babası Ali...
 
Ali Allah'ın arslanı...
Ali toprağın babası...
 
Yüce Nebinin sözüdür:
"Ali! Senin bana nisbetin, Harun'un Musa'ya nisbeti gibidir. Bir ayrım vardır ki, benden sonra Nebi yok..."
 
Yaratılmışların en yücesi olan Yüce Muhammed nebilerin de sonuncusudur. Ama onun veliliği, Ali ile sürmüştür. Ali, Allah'ın velisidir. Velilerin de başbuğudur....
Şah-ı Velayet Ali'dir...
 
Velayet yolları Ali'den sonra Hasan ve Hüseyin ile sürüp gelmiştir.
 
Kerbela sırrı
 
KERBELA bir sırdır...
 
Bildiğimiz, münafıklığın imana karşı savaşı ve bu savaşta yaşayan en yüce müminin ve yakınlarının kanlarının toprağa ulaşmasıdır.
 
Bu günü unutmalı mıyız?
Hayır, bu günü hatırlamalıyız.
Hüseyin. Bugün şehit oldu ve şehitlerin başbuğu oldu.
Hüseyin, saf Müslümanlıktır...
Hüseyin saf imandır...
Ve bugün imanlarımızda saflık çizgisini arama günüdür.
Selam olsun Yüceler Yücesi Nebiye...
Selam olsun Veliler Şah'ına...
Selam olsun Şehitler Sultanına...
Selam olsun Allah yolunda şehit olanların cümlesine.