Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Kuran-ı Kerim Aynasında Hz.Ali

Hz.Ali hakkında nazil olan bazı ayetler:
 
İn Abbas ın rivayetine göre Hz.Ali Hakkında tam üç yüz ayet nazil olmuştur.66 Biz burada bazılarını zikrediyoruz.
 
1-Şeyh süleyman belhi el-hanefi,Yenabiul mevedde'nin 2,babında bir çok alimlerden şöyle nakletmiştir:
 
Resulullah (s.a.v.),Allah ın emriyle Medineye hicret ettiğinde şöyle buyurdular:
 
"Benim geceleri üzerime örtüp yattığım yeşil Hazremi kumaşı üzerine örterek yatağıma yat."
 
Hz.Ali de Resulullahın evini saran müşriklerin yatakta yatanın Ali olduğunu anlamamaları için Hz.Peygamberin buyurduğu şekilde onun yatağına yattı.Böylece Resulullah rahatça müşriklerin arasından sıyrılıp çıktı.
 
Yüce Allah,Hz.Cebrail ve Hz.Mikail'e,"Ben sizin aranızda kardeşlik tesis ettim.Şimdi birinizin ömrü diğerinden kesinlikle fazladır.Sizden hanginiz ömrünüzün çokluğunu,diğerine bağışlamaya hazırdır?."buyurduğunda arz ettilerki,"Allah ım bu bir emirmidir yoksa ihtiyari midir?.(Tercih hakkı varmıdır?)Allah u teala ihtiyaridir buyurdu.Bunun üzerine onlardan hiç birisi,kendi iradeleriyle ömürlerinin fazla olan süresini diğerine bağışlamaya razı olmadı.Bu sırada Allah u teala onlara şöyle hitab etti:
 
"Ben velim olan Ali yle Nebim olan Muhammedin arasında kardeşlik tesis ettim.Ali Kendi hayatını Peygambere feda etmeyi tercih ederek;canıyla onu korumak için onun yatağında yattı.Yer yüzüne inin;O'nu düşmanların şerrinden koruyun."
 
Melekler hemen yere indiler.Hz.Cebrail Hz.Ali nin başucauna,Hz.Mikail de ayakucuna oturdu.Hz.Cebrail şöyle dedi:
 
"Tebrikler olsun tebrikler olsun sana ey Ebu Talib in oğlu!Allah seninle Meleklerine karşı iftihar ediyor."
 
Bu esnada Resulullah a Bakara süresinin 207.ayeti nazil oldu.Ayet şöyledir.
 
"İnsanlardan öylesi vardırki,canını Allahın hoşnutluğunu elde etmek için satar,kendini feda eder.Allah kullarına karşı rauf tur çok merhametli dir."67