Resulullahın Ehlibeyti Hamseti Ali Aba
İki Büyük Emanetten En Önemlisip

Resulullahın Dilinde Ali nin yeri

 
220-Resulullah şöyle buyurmuştur:
 
"Ali nin Hendek gününde Amr b.Abdived ile mücadelesi,ümmetimin kıyamet gününe kadarki amelinden üstündür."
327-Biharül envar c.41,s.96;Keşfül gumme c.1 s. 150;Et teraif s.60;Behcüs sabağa c.3 s. 150;1001 Hadis ışığında imam Ali,Ali Rıza Sabiri s.192
 
 
221-İmam Cafer-i Sadık babasından,o da İmam Zeynel Abidin'den Resulullah ın,Ali b.Ebi Talib e şöyle buyurduğunu nakletmiştir:
 
"Ey Ebe'l Hasan,eğer bütün yaratıkların imanları ve amelleri bir kefeye ve senin Uhud Savaşındaki amelin diğer bir kefeye konsa,hiç şüphesiz Seninki bütün mahlukata ağır basar.Allah-u Teala,Uhud Gününde Seninle Mukarreb Meleklerine öğündü.Gökten perdeyi kaldırdı ve Seninle cennet i ve onda olanları aydınlattı.Senin dilinle Alemler sevindi.Hiç şüphesiz Allah ü teala.o güne karşılık Sana her peygamber,resul,sıddık ve şehidin gıpta edeceği bir karşılık verecektir."
328-Hilyetül evliya c.1 s.307;1001 Hadis ışığında İmam Ali,A.R.Sabiri s.192
 
 
340-Ebuzer-i Gifari Resulullahın şöyle 
buyurduğunu nakletmiştir.
"Kimseyi Aliye tercih konusu yapmayınki,Hakkın üzerini örtenlerden olursunuz.Kimseyide ondan üstün saymayınki gerisin geriye dönenlerden olursunuz"447 
 
 
422- İmam Muhammed Bakır dan Şöyle Nakledilmiştir:
 
"Ali yi sevmek iman ve O na düşmanlık beslemek nifaktır".Sonra imam şu ayeti okudular:"Allah imanı size sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi"(Hucurat 7)"529
 
440-Hz.Peygamber Hayber savaşı Gününde ashabına şöyle hitab etti:
"Çocuklarınızı Ali bin Ebi Talib in sevgisiyle İmtihan edin.Zira O herhangi bir delalete çağırmaz ve hiç bir hidayetten uzaklaştırmaz.Onlardan hangisi onu severse o sizdendir ve hangisi O'na buğz ederse sizden değildir."547